ต้องการรับสมัครพนักงาน ด่วน!

 

วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือแมคคาทรอนิคส์
  • มีความรู้ในส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

วิศวกรฝ่ายควบคุมโปรแกรมเครื่องจักร

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือแมคคาทรอนิคส์
  • มีความรู้ในส่วนงานควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CAD/CAM,  โปรแกรมเครื่องจักร
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่