ติดต่อบริษัท

บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด
892/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร. 0-2402-0650, แฟกซ์. 0-2402-0651
อีเมล : info@mazakthai.com

Service Call Center
โทร :    66-2402-0652
จันทร์ – ศุกร์ :  8.30 – 22.00 
เสาร์ :  8.30 – 17.30 
อีเมล: service@mazakthai.com