(สถานะ : ยังไม่เปิดรับสมัคร)

รับสมัครงาน

วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล หรือ เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • มีรถยนต์และใบขับขี่

วิศวกรฝ่าย Application

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล หรือ เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม, CAD/CAM หรือเกี่ยวข้อง
  • มีรถยนต์และใบขับขี่