การฝึกอบรม

เราสามารถให้เจ้าของกิจการและผู้ใช้เครื่องจักรได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ที่สุดจากหลากหลายหลักสูตรที่เรา การฝึกอบรบจัดขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีของมาซัคที่มีพร้อมทั้ง ซอฟแวร์ ทูลและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ครบครันในโชว์รูมของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ในการการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด