กรุงเทพมหานคร

บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

892/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2402-0650, แฟกซ์. 0-2402-0651

อีเมล : info@mazakthai.com